OUDERS

U gaat uw kind binnenkort aanmelden voor het voortgezet onderwijs (VO). Een overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke en soms spannende stap die een goede voorbereiding vraagt.

Op de basisschool is er meestal een (digitale) informatieavond over het voortgezet onderwijs en ook heeft u gesprekken met de leerkracht van groep 8 over het niveau (vmbo, havo of vwo) dat het beste bij uw kind past. De scholen voor voortgezet onderwijs houden (digitale) informatieavonden, open dagen en lessen speciaal voor de leerlingen uit groep 8. Zij doen dit om u te informeren over en kennis te laten maken met de eigen school. De data van al deze activiteiten staan in een overzicht dat uw kind meestal kort voor Kerstmis van de basisschool ontvangt. Ook op deze site vindt u deze data terug onder de knop ‘Activiteiten’.

Hoe verloopt de aanmelding?

  • Vóór 1 maart hoort u van de leerkracht van groep 8 welk advies hij/zij het best bij uw zoon/dochter vindt passen.
  • Uiterlijk 21 maart 2021 heeft u uw zoon/dochter aangemeld bij één van de scholen voor voortgezet onderwijs.
  • De basisschool dient de adviezen maximaal 14 dagen na de uitslag van de eindtoets bij te stellen indien nodig. Deze eindtoetsen vinden plaats in de periode van eind maart tot eind mei.

Voor het huidige schooljaar 2020-2021 zullen de basisscholen die behoren bij onderwijsstichting Movare gebruik maken van het aanmeldformulier op de website Parkstadscholen.nl. De ouders van leerlingen op deze basisscholen dienen zelf zorg te dragen voor het tijdig aanleveren van het inschrijfformulier bij de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze. Voor de wijze van aanleveren verwijzen we ouders graag naar de website van de VO-school.

De overige basisscholen schrijven de leerlingen digitaal in via LDOS waarbij de basisschool zorg draagt voor de inschrijving van hun leerlingen. Zit uw kind dus niet op een basisschool die hoort bij onderwijsstichting Movare dan heeft u geen inschrijfformulier nodig. De basisschool van uw kind zal uw kind digitaal aanmelden bij de school voor voorgezet onderwijs.

De school voor voortgezet onderwijs zal uw kind in de regel plaatsen als de school het niveau aanbiedt dat overeenkomt met het advies van de basisschool.

In de loop van de maand april nemen de leerlingen deel aan de eindtoets (bijv. de Cito-toets). De uitslag van deze toets kan niet leiden tot een bijstelling van het advies naar beneden. Bijv. een leerling heeft voor 1 maart het advies mavo gekregen en haalt een score van 521 bij de Cito-toets. Het advies mavo blijft dan gehandhaafd. De uitslag van de eindtoets kan wel leiden tot een bijstelling van het advies naar boven. De leerkracht van de basisschool twijfelde bij zijn advies tussen mavo en havo. Voor 1 maart heeft hij het advies mavo gegeven. Nu haalt deze leerling bij bijv. de Cito-toets een score van 541. De leerkracht kan nu besluiten om het advies bij te stellen naar mavo/havo of havo.