OUDERS

U gaat uw kind binnenkort aanmelden voor het voortgezet onderwijs (VO). Een overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke en soms spannende stap die een goede voorbereiding vraagt.

Op de basisschool is er meestal een (digitale) informatieavond over het voortgezet onderwijs en ook heeft u gesprekken met de leerkracht van groep 8 over het niveau (vmbo, havo of vwo) dat het beste bij uw kind past. De scholen voor voortgezet onderwijs houden (digitale) informatieavonden, open dagen en lessen speciaal voor de leerlingen uit groep 8. Zij doen dit om u te informeren over en kennis te laten maken met de eigen school. Op deze site vindt u deze data terug onder de knop ‘Activiteiten’.

Hoe verloopt de aanmelding?

  • Vóór 1 maart hoort u van de leerkracht van groep 8 welk advies hij/zij het best bij uw zoon/dochter vindt passen.
  • Uiterlijk 1 april 2023 heeft u uw zoon/dochter aangemeld bij één van de scholen voor voortgezet onderwijs.
  • De basisschool dient de adviezen maximaal 14 dagen na de uitslag van de eindtoets bij te stellen indien nodig.

Als ouder kunt u uw kind aanmelden voor het voortgezet onderwijs via de school van uw keuze. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor het tijdig aanleveren van het inschrijfformulier bij de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze. Voor de wijze van aanleveren verwijzen we ouders graag naar de website van de VO-school. De school voor voortgezet onderwijs zal uw kind in de regel plaatsen als de school het niveau aanbiedt dat overeenkomt met het advies van de basisschool.

In de loop van de maand april nemen de leerlingen deel aan de eindtoets (bijv. de Cito-toets). De uitslag van deze toets kan niet leiden tot een bijstelling van het advies naar beneden. Bijv. een leerling heeft voor 1 maart het advies mavo gekregen en haalt een score van 521 bij de Cito-toets. Het advies mavo blijft dan gehandhaafd. De uitslag van de eindtoets kan wel leiden tot een bijstelling van het advies naar boven. De leerkracht van de basisschool twijfelde bij zijn advies tussen mavo en havo. Voor 1 maart heeft hij het advies mavo gegeven. Nu haalt deze leerling bij bijv. de Cito-toets een score van 541. De leerkracht kan nu besluiten om het advies bij te stellen naar mavo/havo of havo.