OUDERS

U gaat uw kind binnenkort aanmelden voor het voortgezet onderwijs (= v.o.). Een belangrijke stap die een goede voorbereiding vraagt.

Op de basisschool is er meestal een informatieavond over het voortgezet onderwijs en ook heeft u gesprekken met de leerkracht van groep 8 over het niveau (vmbo, havo of vwo) dat het beste bij uw kind past. De scholen voor voortgezet onderwijs houden informatieavonden, open dagen en lessen speciaal voor de kinderen. Zij doen dit om u te informeren over en kennis te laten maken met de eigen school. De data van al deze activiteiten staan in een brochure die uw kind meestal kort voor Kerstmis van de basisschool ontvangt. Ook op deze site vindt u deze data terug onder de knop Activiteiten.

Hoe verloopt de aanmelding?

  • Vóór 1 maart hoort u van de leerkracht van groep 8 welk advies hij/zij het best bij uw zoon/dochter vindt passen.
  • Uiterlijk 20 maart heeft u uw zoon/dochter aangemeld bij één van de scholen voor voortgezet onderwijs.
  • Het PO / de basisschool dient de adviezen maximaal 14 dagen na de uitslag van de eindtoets bij te stellen indien nodig. Deze eindtoetsen vinden plaats in de periode van eind maart tot eind mei.
Vraag bij de basisschool van uw kind na welke procedure zij hanteren voor de aanmelding!

De school voor voortgezet onderwijs zal uw kind in de regel plaatsen als de school het niveau aanbiedt dat overeenkomt met het advies van de basisschool.

In de loop van de maand april nemen de leerlingen deel aan de eindtoets (bijv. de Cito-toets). De uitslag van deze toets kan niet leiden tot een bijstelling van het advies naar beneden. Bijv. een leerling heeft voor 1 maart het advies mavo gekregen en haalt een score van 521 bij de Cito-toets. Het advies mavo blijft dan gehandhaafd. De uitslag van de eindtoets kan wel leiden tot een bijstelling van het advies naar boven. De leerkracht van de basisschool twijfelde bij zijn advies tussen mavo en havo. Voor 1 maart heeft hij het advies mavo gegeven. Nu haalt deze leerling bij bijv. de Cito-toets een score van 541. De leerkracht kan nu besluiten om het advies bij te stellen naar mavo/havo of havo.

Onderwijsaanbod in Parkstad
* Scholen van het Bernardinuscollege:
havo – atheneum – gymnasium – technasium
* BCPL Brandenberg
vmbo-t plus – vmbo-g – vmbo-k – vmbo-b – lwoo
* BCPL Herle
vmbo-t plus – vmbo-g – vmbo-k – vmbo-b – lwoo
* BCPL Holz
vmbo-t plus – vmbo-g – vmbo-k – vmbo-b – lwoo
* BCPL Katholieke School Voor Praktijkonderwijs
brugklas
* BCPL Openbare School Voor Praktijkonderwijs
brugklas
* Broeklandcollege
mavo+ – opstroomklas havo
* Charlemagne College Eijkhagen
tvwo – vwo – havo – vmbo-t
* Citaverde College
vmbo-t/g – vmbo-k – vmbo-b – lwoo
* Compass
mavo – havo – vwo
* Emmacollege
mavo/vmbo-t, vmbo-k, vmbo-b
* Grotiuscollege
gymnasium, atheneum, havo en mavo
* De Nieuwe Thermen
vmbo-t/havo
* Sintermeertencollege
tweetalig gymnasium – gymnasium – tweetalig atheneum – atheneum – tweetalig havo – havo – tweetalig mavo – mavo
* Sint-Janscollege
tweetalig gymnasium – gymnasium – tweetalig atheneum – atheneum – havo met versterkt Engels – havo
* Vrijeschool Parkstad (onderdeel Grotiuscollege)
atheneum – havo – mavo