LEERLINGEN

Welk advies krijg ik van de meester/juffrouw van de basisschool?
Je krijgt een advies:
– vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs   of:
– havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs   of:
– vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Soms krijg je een combinatie-advies, bijv. havo/vwo. Jouw meester/juffrouw is er dan van overtuigd dat je havo zeker kunt, maar misschien zelfs wel vwo.

Als ik naar het vmbo ga, hoeveel jaar duurt dat?
Vmbo duurt vier jaar. Zou je naar havo gaan, dan is dit vijf jaar en ga je naar het vwo dan zelfs zes jaar. Dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je niet blijft zitten.

Hoe weet de meester/juffrouw welk advies voor mij het beste is?
Op de basisschool heb je heel wat jaren gezeten en in al die jaren hebben ze jou goed leren kennen. En ze letten dan niet alleen op wat je kunt, maar kijken ook naar een aantal andere dingen die belangrijk zijn: kun je je goed concentreren, maak je je huiswerk, ben je een doorzetter of juist niet, doe je goed mee tijdens de les en zo zijn er nog veel meer zaken.

Als ik een vwo-advies krijg, dan ben ik toch beter dan een klasgenoot die een vmbo-advies krijgt?
Nee, dat hoeft niet. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en het is belangrijk dat je juist alles uit jouw kwaliteiten haalt.

Als ik naar het vmbo ga, is er dan daarbinnen nog keuze?
Op het vmbo heb je vier niveaus, nl.
– de basisberoepsgerichte leerweg
– de kaderberoepsgerichte leerweg
– de gemengde leerweg
– de theoretische leerweg

Wat is het verschil tussen vmbo theoretische leerweg en mavo?
Eigenlijk is er geen verschil. Maar sommige scholen noemen de theoretische leerweg mavo.

Bij een klasgenoot van mij heeft de meester het over leerwegondersteunend onderwijs. Wat is dat?
Die klasgenoot van jou heeft extra hulp nodig bij zeker twee onderdelen, bijv. bij rekenen en spelling.
Er kunnen ook nog andere redenen zijn. Het voordeel voor jouw klasgenoot is dan dat hij niet in een erg volle klas komt, maar in een klas met bijv. dertien andere leerlingen.

De juffrouw heeft het wel eens gehad over praktijkonderwijs. Is dat hetzelfde als vmbo?
Nee. Als je naar het praktijkonderwijs gaat, dan helpen ze je daar zodat je na vijf jaar in een baan komt die bij jou past. Als je op de praktijkschool zit, dan loop je ook veel stage. Zo komen ze erachter wat bij jou past en wat je leuk vindt.

Ikzelf wil graag naar het gymnasium. Is dat hetzelfde als vwo?
Het vwo bestaat uit twee richtingen, je kunt naar het gymnasium of naar het atheneum. Ga je naar het gymnasium dan krijg je nog twee extra vakken: Latijn en Grieks.

Als mijn ouders mij bij een school aanmelden, word ik dan ook zeker aangenomen?
Meestal wel, maar het is natuurlijk wel zo dat de school waar jouw ouders je hebben aangemeld, wel het onderwijs hebben, dat past bij jouw advies. Als jij van je meester/juffrouw een advies mavo hebt gekregen en je ouders hebben jou aangemeld bij een school waar alleen havo en vwo is, dan wordt je natuurlijk niet aangenomen.

Ik hoor van een vriendje dat hij elke dag één uur huiswerk maakt, soms zelfs nog langer. Is dat zo?
Je krijgt in het voortgezet onderwijs echt meer huiswerk dan je kreeg op de basisschool. En wat jouw vriendje zegt, klopt. Maar dit kan wel verschillen per dag.

Heb je in het voortgezet onderwijs ook maar één meester of juffrouw?
Nee, dat zijn er veel meer. In het vmbo krijg je les van bijv. zes of zeven verschillende docenten, op havo en vwo soms wel van dertien. Op de basisschool krijg je van de meester of juffrouw veel verschillende vakken, in het voortgezet onderwijs krijg je vaak les van docenten die maar één of twee vakken geven. Je noemt een meester of juffrouw daar meneer of mevrouw.

Als er zo veel verschillende docenten zijn, wie helpt mij dan?
Dat doet de mentor. De mentor is een docent van wie je les krijgt, bijv geschiedenis of wiskunde en die er speciaal voor jouw klas is. Heb je vragen of problemen dan kun je bij de mentor terecht. En dat geldt ook voor je ouders. Als zij vragen hebben, bellen of mailen ze ook de mentor.

Ik weet dat de scholen in het voortgezet onderwijs veel groter zijn dan de basisschool. Hoe vind ik daar de weg.
Daar is de mentor voor. Hij leidt je rond door de school en wijst je de lokalen waar je les hebt.

Hoe weet ik in welk lokaal ik moet zijn?
Daarvoor krijg je een lesrooster van de mentor. Op het lesrooster staat welke lessen je hebt, welke docent dat vak geeft en in welk lokaal je moet zijn. Ook staat er hoe laat de lessen beginnen.

Bij wie kom ik in de klas in het voortgezet onderwijs?
Dat weet je van tevoren niet. Je kunt als je je aanmeldt, wel opgeven bij wie je graag in de klas wilt. De school waar je naar toe gaat, probeert hiermee dan rekening te houden.

Wat is de beste keus voor mij?
Dat is moeilijk te zeggen. Het is daarom verstandig, dat je voordat je je aanmeldt, eerst een aantal scholen te bezoeken, bijv. proeflessen maar ook de open dag. En bij sommige scholen merk je dan dat je je er thuis voelt. Dan is de keus snel gemaakt.