AANMELDEN

Aanmelden voor het voortgezet onderwijs

Zit uw kind op een school van Movare? Dan kunt u onderstaand inschrijfformulier downloaden en ingevuld inleveren bij de middelbare school van uw keuze. Voor de wijze van inleveren verwijzen we u graag naar de website van de school van uw keuze.

Leerlingen van andere stichtingen worden door de docent van groep 8 aangemeld bij de middelbare school. Ouders van deze leerlingen hebben dus geen aanmeldformulier nodig.

De aanmeldperiode in Parkstad loopt van 1 maart 2021 tot en met 21 maart 2021.