AANMELDEN

Aanmelden voor het voortgezet onderwijs

Aanmelden van leerlingen van groep 8 bij een van de scholen voor voortgezet onderwijs is mogelijk in de maand maart. Meer informatie over de wijze van aanmelden bij de scholen van stichting LVO, SVOPL en Yuverta treft u hier begin 2023 aan.