BASISSCHOLEN

De (digitale) aanmelding wordt elk jaar geëvalueerd met collega’s uit het PO en VO en dat leidt tot aanpassingen in de (digitale) aanmelding.

De ouders van leerlingen op deze basisscholen dienen zelf zorg te dragen voor het tijdig aanleveren van het inschrijfformulier (te vinden onder ‘Aanmelden’) bij de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze. Voor de wijze van aanleveren verwijzen we ouders graag naar de website van de VO-school.

De gegevensoverdracht tussen PO en VO kan plaatsvinden via het leerlingvolgsysteem of via LDOS.

Voor de basisscholen zijn een aantal data belangrijk:

  • Uiterlijk 17 december 2021 moeten leerlingen die mogelijk voor Praktijkonderwijs in aanmerking komen aangemeld zijn;
  • Uiterlijk 1 maart 2022 zijn de uitslagen van de afgenomen testen bekend bij basisscholen;
  • Vanaf 10 januari 2022 staat het aanmeldformulier op de website parkstadscholen.nl;
  • Vanaf 7 maart 2022 staat de aanmelding open;
  • Vóór 1 maart dienen de ouders geïnformeerd te zijn over het advies voor de betreffende leerling;
  • Uiterlijk 1 april 2022 dient de leerling aangemeld te zijn bij een VO-school via het inschrijfformulier;
  • De basisschool dient de adviezen maximaal 14 dagen na de uitslag van de eindtoets bij te stellen indien nodig;
  • Na 1 april 2022 zal de digitale aanmelding enige tijd gesloten zijn zodat het VO een overzicht heeft van de aanmeldingen.

Veelgestelde vragen:

 

De profielkaart
In het noordelijk deel van Parkstad is al jarenlang een profielkaart in gebruik. Dit is een prima hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Je kunt de kaart gebruiken als je zelf twijfelt over een advies of om ouders te laten zien hoe je tot een advies bent gekomen.
Klik hier voor de profielkaart en hier voor de toelichting op de profielkaart.