BASISSCHOLEN

De (digitale) aanmelding wordt elk jaar geëvalueerd met collega’s uit het PO en VO en dat leidt tot aanpassingen in de (digitale) aanmelding.

De ouders van leerlingen op deze basisscholen dienen zelf zorg te dragen voor het tijdig aanleveren van het inschrijfformulier bij de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze. Voor de wijze van inschrijven verwijzen we ouders graag naar de website van de VO-school.

 Aanmelding vindt plaats in de maand maart. Na aanmelding door de ouders bij de VO-school van hun keuze, kunnen gegevens worden overgedragen tussen PO en VO. Deze gegevensoverdracht kan plaatsvinden via het leerlingvolgsysteem of via LDOS.

    Veelgestelde vragen:

     

    De profielkaart
    In het noordelijk deel van Parkstad is al jarenlang een profielkaart in gebruik. Dit is een prima hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Je kunt de kaart gebruiken als je zelf twijfelt over een advies of om ouders te laten zien hoe je tot een advies bent gekomen.
    Klik hier voor de profielkaart en hier voor de toelichting op de profielkaart.