BASISSCHOLEN

De (digitale) aanmelding wordt elk jaar geëvalueerd met collega’s uit het PO en VO en dat leidt tot aanpassingen in de (digitale) aanmelding.

Voor het huidige schooljaar zullen de basisscholen die behoren bij onderwijsstichting Movare gebruik maken van het aanmeldformulier op de website parkstadscholen.nl. De ouders van leerlingen op deze basisscholen dienen zelf zorg te dragen voor het tijdig aanleveren van het inschrijfformulier bij de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze. Voor de wijze van aanleveren verwijzen we ouders graag naar de website van de VO-school.

De overige basisscholen schrijven de leerlingen digitaal in via LDOS waarbij de basisschool zorg draagt voor de inschrijving van hun leerlingen.

Voor de basisscholen zijn een aantal data belangrijk:

  • Vanaf 15 januari 2021 staat (alleen voor leerlingen van Movare-scholen) het aanmeldformulier op de website parkstadscholen.nl
  • Vanaf 1 maart 2021 staat de aanmelding in LDOS open voor alle overige basisscholen in Parkstad. U kunt de formulieren voor die tijd gereed hebben, maar verzending is pas mogelijk vanaf de genoemde data.
  • Vóór 1 maart dienen de ouders geïnformeerd te zijn over het advies voor de betreffende leerling
  • Uiterlijk 21 maart 2021 dient de leerling aangemeld te zijn bij een VO-school. De ouders van leerlingen van Movare-scholen dienen uiterlijk 21 maart het inschrijfformulier aan te leveren bij de VO-school van hun keuze. De overige PO-scholen doen dit via LDOS.
  • De basisschool dient de adviezen maximaal 14 dagen na de uitslag van de eindtoets bij te stellen indien nodig. Deze eindtoetsen vinden plaats in de periode van eind maart tot eind mei.

Na 21 maart zal de digitale aanmelding enige tijd gesloten zijn zodat het VO een overzicht heeft van de aanmeldingen.

Veelgestelde vragen:

 

De profielkaart
In het noordelijk deel van Parkstad is al jarenlang een profielkaart in gebruik. Dit is een prima hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Je kunt de kaart gebruiken als je zelf twijfelt over een advies of om ouders te laten zien hoe je tot een advies bent gekomen.
Klik hier voor de profielkaart en hier voor de toelichting op de profielkaart.