BASISSCHOLEN

De digitale aanmelding wordt elk jaar geëvalueerd met collega’s uit het p.o. en v.o. en dat leidt mogelijk tot aanpassingen in de digitale aanmelding. Dat heeft dit jaar geleid tot een aantal aanpassingen die vooral het werken ermee sneller en eenvoudiger moeten maken. Ook dit jaar is dit weer gebeurd: er kan tussen leerlingen gewisseld worden zonder eerst de gegevens van de eerste leerling te moeten opslaan. 

Voor de basisscholen zijn een aantal data belangrijk:

 • vanaf 23 oktober tot 15 december staat de aanmelding open voor vervroegd testen. Zie hiervoor ook: http://vo.passendonderwijszuid.nl/
 • vanaf 17 februari staat de aanmelding open voor alle scholen voor v.o. in Parkstad.

U kunt de formulieren voor die tijd gereed hebben, maar verzending is pas mogelijk vanaf de genoemde data.

 • vóór 1 maart dienen de ouders geïnformeerd te zijn over het advies voor de betreffende leerling
 • uiterlijk 20 maart dient de leerling digitaal aangemeld te zijn bij één van de scholen voor v.o.
 • Het PO / de basisschool dient de adviezen maximaal 14 dagen na de uitslag van de eindtoets bij te stellen indien nodig. Deze eindtoetsen vinden plaats in de periode van eind maart tot eind mei.

Na 20 maart zal de aanmelding enige tijd gesloten zijn zodat het v.o. een overzicht heeft van de aanmeldingen.

Veelgestelde vragen:

 • Wat houdt OSO eigenlijk in?
  Hiervoor verwijs ik naar de site van OSO: https://www.ldos.nl/Handleiding/Handleiding_PO_LDOS.pdf
 • Ik heb nog niet alle gegevens van een leerling. Ik vermoed dat dit een leerling is voor LWOO (of: Pro).
  Moet ik wachten totdat ik alle gegevens compleet heb?
  Nee, je kunt deze leerling al aanmelden voor een test bij het Samenwerkingsverband. Zie hiervoor:
  http://www.swv-parkstad.nl/pagina/162/Vervroegd+testen+2016-2017
 • Hoe werkt OSO binnen LDOS?
  Ga daarvoor naar: https://www.overstapserviceonderwijs.nl/hoe-werkt-oso/

Hieronder staan nog een aantal links naar documenten die door het Samenwerkingsverband zijn opgesteld:
toelichting NIO
procedure LWOO

De profielkaart
In het noordelijk deel van Parkstad is al jarenlang een profielkaart in gebruik. Deze is voor dit jaar weer aangepast (met dank aan Ton Hulst) en een prima hulpmiddel bij het opstellen van het advies. Je kunt de kaart gebruiken als je zelf twijfelt over een advies of om ouders te laten zien hoe je tot een advies bent gekomen.
Klik hier voor de profielkaart en hier voor de toelichting op de profielkaart.